‘If you want something you’ve never had before, you’ve got to do something you’ve never done before’

Hoe je in 6 stappen bezwaren wegwerkt

Blog feb18_Hoe je in 6 stappen bezwaren wegwerkt

Ondanks de strenge vorst hoeven we niet in een winterblues te raken. De zon doet flink haar best om ons aan positieve zin te helpen. Het kan tactisch zijn juist nu plannen te lanceren en medestanders te zoeken. Dus als je al een tijdje rondloopt met ideeën ter verbetering, dan is dit jouw moment. Hoe kun je dat succesvol aanpakken als er toch bezwaren blijken te zijn?

Veranderingen zijn vaak lastig door te voeren. Je hebt met meer mensen te maken die ieder vanuit eigen perspectief de kwestie bekijken. Ieders eerdere ervaringen, unieke kennis en eigen vaardigheid draagt bij aan een oordeel over jouw plan. Zo kan het gebeuren dat men al schrap staat voordat je goed en wel je verhaal hebt kunnen doen. Hoe ga je dan om met die bezwaren?

Veel mensen vinden het lastig om met bezwaren om te gaan. Het kost je tijd en energie om ze weg te nemen en daar zit je niet op te wachten als je door wilt met je plan. In de praktijk leidt het er vaak toe dat anderen zich daardoor niet serieus genomen voelen; ze worden immers niet echt gehoord. Het effect is dan dat ze zich juist nog kritischer of zelfs negatiever op gaan stellen. De weerstand wordt verder opgebouwd, er is minder begrip en de kans voor jou om de bezwaren weg te nemen wordt alsmaar kleiner.

Dit proces kenmerkt zich door drie veelvoorkomende manieren om weerstand te tackelen. Misschien herken je je in de verdedigingsmodus en schiet je meteen in de verdediging met (nog sterkere) argumenten als er bezwaren komen. Een andere manier is die van het wegwuiven en ga je ervan uit dat het bezwaar niet zo relevant is. De derde is die van de snelste afslag in de dialoog: je stopt de weerwoorden onder het kleed zonder je er echt in te verdiepen. Je voert als het ware een strijd waarbij betrokkenen soms letterlijk tegenover elkaar komen te staan.

Gelukkig is er nog een andere aanpak die veel effectiever is: de BADSOC-methode. Hierbij gaat om het creëren van wederzijds begrip door open te staan voor diverse denkbeelden en (on)mogelijkheden. Je nodigt de ander(en) uit om vrij te vertellen hoe men tegen het voorstel aankijkt, waar bezwaren liggen en mogelijkheden samen te werken. Wat houdt deze methode nu in?

De BADSOC-methode bestaat uit zes stappen waarmee ook jij bezwaren wegwerkt.

  1. Bezwaren aanhoren. Inventariseer welke bezwaren een rol spelen zonder te reageren.
  2. Aanmoedigen. Geef ruimte de bezwaren verder toe te lichten door met oprechte aandacht te luisteren.
  3. Doorvragen. Zijn er nog andere kwesties die een rol spelen?
  4. Samenvatten. Heb je alle bezwaren goed begrepen?
  5. Oplossingen zoeken. Welke oplossing heeft de ander of kan er samen gevonden worden?
  6. Controleren. Is er overeenstemming over de oplossing en zijn daarmee de bezwaren weggenomen/verminderd?

Door te kiezen voor deze aanpak houd je de dialoog open en voelt de ander zich gehoord. Je pakt samen vanuit positieve opties (oplossingen) de negatieve punten (bezwaren) aan, waardoor het veel meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt. Bovendien biedt de laatste stap je de kans om bij te sturen en je te verzekeren dat de ander daadwerkelijk meegaat in je plan. Dit hele proces vraagt wel de nodige vaardigheid in non-verbale communicatie, luisteren en het reguleren van je emoties. Oefenen van praktijksituaties en aanscherpen van je vaardigheden helpt je om je ideeën op de juiste wijze bespreekbaar te maken en met succes door te voeren.

En nu jij, hoe neem jij bezwaren bij de ander weg? Wat maakt dat je anderen mee krijgt? Of voel je jezelf nog te vaak bezwaard en heb je moeite met reacties van anderen? Laat me weten waar je tegenaan loopt en waarmee ik je kan helpen. Plaats het gewoon in het commentaarveld hieronder.

Hoe mooi is het als je met dit artikel anderen inspireert. Ik nodig je uit het te delen via deze knoppen:

Reageren is niet meer mogelijk

Copyright M8 Communicatie, alle rechten voorbehouden