‘If you want something you’ve never had before, you’ve got to do something you’ve never done before’

In de spotlight: Marga Miltenburg

In de spotlight staat deze keer Marga Miltenburg, directeur/eigenaar van ZijSpreekt. Ze treedt op als dagvoorzitter en gespreksleider, roert zich in discussies over de m/v verhouding en verzorgt presentatietrainingen. “Sinds vijf jaar ben ik de trotse eigenaar van hét sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen. Met ZijSpreekt heb ik de intentie te laten zien dat er genoeg vrouwen zijn die hun deskundigheid voor het voetlicht kunnen brengen en daar met alle plezier over willen spreken.”

Marga bewijst met 445 deskundigen in haar bestand dat meer evenwicht op congrespodia en in de media mogelijk is. “Als dagvoorzitter moest ik meestal alleen mannelijke sprekers aankondigen. Bij spraakmakende programma’s als De Wereld Draait Door, Pauw en Witteman en Eén op Eén geven recente cijfers aan dat nog geen kwart van de gasten vrouw is. Vrouwelijke deskundigen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd. Maar media kunnen niet meer volstaan met: we kunnen ze niet vinden.”

Marga Miltenburg

© Christina Faber-Berg 

Nieuwsgierigheid heeft Marga in haar carrière vele stappen doen zetten. Via Elseviers Weekblad (productieassistente) en MilieuDefensie (algemeen coördinator, toen mocht het nog niet directeur heten) werd ze in 1979 aangenomen als bureauredacteur bij KRO-radio. “Als eerste vrouw (op de secretaresse na) op de 15 personen tellende redactie van Echo, de actualiteitenrubriek, kreeg ik automatisch de ‘vrouwenonderwerpen’ toebedeeld. Ik heb toen het programma M/V-Magazine bedacht, omdat er heel veel speelde op dit terrein. In negen jaar tijd zorgde ik als eindredacteur voor een groeiende aanhang. We hadden succes bij de traditionele luisteraars, maar ook feministen wisten het programma te vinden.”

28 jaar blijft Marga informatieve programma’s maken bij de KRO. “Toen ik in het begin van de jaren ’90 een kort uitstapje naar de tv maakte, merkte ik al snel dat het niets was voor mij. Ik kan beter mensen begeleiden en stimuleren dan met mijn hoofd op tv. Mijn ambitie was ooit om nog eens tot directeur van de KRO te worden benoemd. Zover is het niet gekomen. Ik heb het gebracht tot Hoofd Informatie Radio, ik gaf leiding aan zo’n 40 programmamakers en maakte deel uit van het managementteam KRO. Je had dus altijd nog te maken met een directie boven je en dat vond ik best wel eens lastig.”

Marga maakte toen ook mee dat hoofdredacteuren een steviger vinger in de pap kregen. “De keuze van presentatoren kwam niet altijd overeen met mijn wensen en die van mijn omroep. Toch kijk ik met tevredenheid terug op die jaren. Ik stond midden in de actualiteit, heb veel kansen gekregen en gepakt, boeiende landen en internationale conferenties bezocht en bovenal prettig samengewerkt met heel veel medewerkers.”

De rode draad in Marga’s carrière is het streven naar een evenwichtige m/v-verhouding. Voor dit streven ontving Marga in 2002 de Martha Hering-Broche en in 2007 uit handen van het KRO-bestuur de Perquin-prijs. “In alle interviews die ik in mijn KRO-tijd heb gegeven komt het steeds terug. Bij mijn afscheid onderstreepte voorzitter Frans Slangen met de uitreiking van de prijs de grote betekenis die ik heb gehad voor de KRO maar ook voor de emancipatie van vrouwen in Nederland en in het bijzonder in de media. Ik heb van mijn passie ‘meer vrouwen in beeld’ mijn werk gemaakt en dat voelt heel goed. Ik hoop het te beleven dat die missie op een dag zal slagen.”

In Marga’s beste versie herken je haar creatieve en organisatorische kwaliteiten en haar vasthoudendheid in haar streven naar evenwicht. Bij de uitreiking van de Heldinnen-award van de Nederlandse Verenging van Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap in 1999 sprak Marga haar overtuiging uit dat een evenwichtige beeldvorming leidt tot betere posities van vrouwen. “Ik kan zo herhalen wat ik toen zei. Via mijn nieuwsbrief, sociale media en presentaties blijf ik erop hameren: kijk ook naar vrouwen!”

Vanuit die overtuiging en haar journalistieke achtergrond is Marga in haar element met het bemiddelen van en raadgeven aan deskundige vrouwelijke sprekers. “Ik ben een doener, weet hoe iets te organiseren en kan mensen van advies dienen en stimuleren. Over De beste versie van jezelf! zeg ik dan ook: vooral lezen! Veel tips, mooie voorbeelden, inspirerende rolmodellen. Met een aantrekkelijk dagboek om vooral je successen te noteren en te koesteren.

Vanwege Marga’s zichtbaarheid en adviezen melden steeds meer deskundige vrouwen zich bij ZijSpreekt. Toch blijft ze prikkelen om meer deskundige vrouwen in beeld te brengen. “Koers en vaart houden en duidelijke signalen geven! Hou je doel voor ogen, steek dit niet onder stoelen of banken en steek je hoofd boven het maaiveld uit. Zorg dat je zichtbaar bent, want als je niet zichtbaar bent, zien ze je niet en word je niet gevraagd. Zeg ja tegen verzoeken voor optredens, volg presentatietrainingen (je kunt altijd bijleren) en timmer aan de weg.”

Reageren is niet meer mogelijk

Copyright M8 Communicatie, alle rechten voorbehouden