‘If you want something you’ve never had before, you’ve got to do something you’ve never done before’

Weet hoe je het zegt

DBVVJ-blog Weet hoe je het zegt_mei18

Wat is belangrijker? Wat je zegt of hoe je het zegt? Om mensen te overtuigen is de wijze waarop je iets duidelijk maakt vaak vele malen krachtiger dan je feitelijke boodschap. Jouw collega, klant of partner wil zich immers herkennen in jullie gesprek. Hoe je iets zegt heeft daar een enorme impact op. Als je wilt dat een ander meegaat in je communicatie, dan helpt het als je je eigen wijze van communiceren aanpast aan die van je gesprekspartner. Hoe zorg je daar nu voor?

Veel gesprekken voer je op een bepaalde vertrouwde manier. Dat is de stijl die je je eigen hebt gemaakt op basis van je kennis en ervaringen. Ga maar na, als je een goed gesprek hebt gevoerd, dan is dat een ervaring die je de volgende keer wilt evenaren. Je eerdere succes zorgt voor een herhaling, want wat toen lukte zal je nu weer inzetten. Zo bouw je vaak onbewust aan een patroon in je communicatie.

En dan komt de ervaring dat je boodschap niet zo overkomt als je had bedoeld. Je gesprekspartner reageert anders of zelfs niet. Misschien ontstaat er wel een conflict. Blijkbaar is hier iets anders nodig om de ander mee te krijgen, want de jouw vertrouwde wijze werkt niet. Nu zijn er andere mogelijkheden om je verhaal te verpakken. Hoe lijkt het je als je dan kunt overschakelen naar een andere stijl van communiceren, zodat je je collega, klant of partner wel meekrijgt?

Het is zinvol je te verdiepen in je eigen wijze van communiceren èn die van de ander. Wanneer je kunt schakelen tussen verschillende communicatiestijlen ben je ongeacht de situatie, omgeving en de betrokkenen in staat op een meer succesvolle manier je boodschap over te brengen. Het gevolg is dat jullie elkaar beter begrijpen, wat weer van toegevoegde waarde is voor jullie samenwerking.

Weet dat er vier communicatiestijlen zijn op basis van de mate van invloed en openheid: directief, expressief, coöperatief en beschouwend. Zo oefen je, afhankelijk van de ruimte die je inneemt of geeft in je gesprek, meer of minder invloed uit op de ander. De mate waarin je je beleving benoemt, maakt je meer of minder open. Als je bewust bent van deze mogelijkheden en vaardig om ze in te zetten, dan kun je je gesprekken nog effectiever voeren.

De verschillen in de mate van invloed en openheid zorgen ervoor dat je een bepaalde indruk achterlaat en een bepaald effect creëert. Neem je meer ruimte in, dan ben je vaak wat directer en meer leidend in je communicatie. Heb je een grotere openheid dan toon je weer wat meer emoties. Dit maakt de ene stijl eerder zakelijk en resultaatgericht, terwijl de anderen juist getypeerd worden door onder andere inspirerend, beschouwend of mensgericht. De ene is niet beter dan de ander; elke stijl heeft zijn sterke en zwakke kanten.

Een goede klik krijg je echter door goed aan te sluiten op de behoefte van je gesprekspartner. Je vergroot het succes van je gesprek door dezelfde taal te spreken. Als je let op de non-verbale communicatie of je luistert naar de woorden die iemand gebruikt, dan heb je al snel in de gaten dat iemand van duidelijkheid houdt of juist meer in beweging te krijgen is met associaties. Als jij daarop insteekt, dan zal die ander je veel beter volgen, begrijpen en uiteindelijk tot een goede samenwerking met je komen.

Ook voor jou is het mogelijk je stijl beter af te stemmen op de ander en steeds te zorgen voor een soepele interactie. Dat bereik je door deze vier stappen te doorlopen:

  1. Ga voor jezelf na welke communicatiestijl jouw voorkeur heeft en je onbewust inzet.
  2. Verdiep je vervolgens in de voorkeursstijl van je collega, klant of partner.
  3. Bereid je voor en voer het gesprek door aan te sluiten op de stijl van de ander.
  4. Reflecteer en vraag hoe je bent overgekomen op je gesprekspartner.

De grootste uitdaging is het je eigen maken van een nieuwe stijl. Natuurlijk geldt dat hoe vaker je oefent met de verschillende stijlen, hoe vaardiger je erin wordt. Een training is daarvoor een goede basis, maar in de praktijk zal je het moeten ervaren. Probeer in eenvoudige situaties ook eens te schakelen van de ene naar de andere stijl. Of vraag je collega dit met je te oefenen. Zo worden jullie ook nog samen communicatief sterker.

En nu jij, weet jij altijd hoe je het moet zeggen? In welke situaties kun je anderen gemakkelijk meenemen in je verhaal? Lukt het jou om steeds de meeste effectieve stijl te kiezen? Of ervaar je juist dat je het anders bedoeld had dan dat je overkomt op je omgeving? Laat me weten waar je tegenaan loopt en waarmee ik je kan helpen. Plaats het gewoon in het commentaarveld hieronder.

Hoe mooi is het als je met dit artikel anderen inspireert. Ik nodig je uit het te delen via deze knoppen:

Reageren is niet meer mogelijk

Copyright M8 Communicatie, alle rechten voorbehouden